Weekschema

Een overzicht van het reguliere doordeweekse trainingsprogramma voor RTC atleten. Individuele aanpassingen op het programma zijn mogelijk, als daarmee een optimale afstemming tussen studie en topsport gerealiseerd kan worden.

Zomer programma

Periode: Half maart t/m half november

RS:Xzomer-rsx

Bic Technozomer-techno293

Fysieke trainingen in de zomerperiode hoeven niet altijd ná school plaats te vinden, als het schoolrooster-technisch beter uit komt om deze juist voor schooltijd of tijdens tussen uren te doen.


Winter programma

Periode: Half november t/m half maart

RS:Xwinter-rsx

Bic Technowinter-techno293Evenals in de zomerperiode hoeven de fysieke trainingen niet altijd ná school plaats te vinden, als het schoolrooster-technisch beter uit komt om deze voor of tijdens schooltijd te doen.

Atleten jonger dan 16 jaar mogen hun kracht-trainingen in de sportschool niet buiten de vaste begeleide momenten doen. Conditie- en herstel trainingen kunnen, in overleg met de talentcoach. individueel of met het team gedaan worden.